Zorgpolisonderwijs.nl

De meest gestelde vragen vind je terug op deze pagina

Staat jouw vraag er niet tussen? Ga dan naar onze contactpagina en stel hem persoonlijk.

Je bent al verzekerd, maar wilt overstappen van pakket en/of gebruikmaken van ons collectief.

Bij VGZ kan dit door het collectiviteitsnummer door te geven aan VGZ (3678) of in ‘mijn account’ bij VGZ. Je kunt ook opnieuw je pakket samenstellen, dan zegt VGZ automatisch je huidige pakket op.

Voor Zilveren Kruis vragen wij je om je te verifiëren en opnieuw je pakket af te sluiten. Dit is om zeker te weten dat je in het onderwijs (hebt ge-)werkt. Hierna wordt ook je huidige verzekering automatisch opgezegd.

Je kunt nooit dubbel verzekerd zijn.

Je kunt de verzekering op individuele basis afsluiten, dus zonder tussenkomst van je werkgever.
Ja, dit collectief is ook beschikbaar voor studenten aan lerarenopleidingen.

Ja, dit collectief is ook beschikbaar voor (ex-) werknemers die door arbeidsongeschiktheid of (vervroegde) pensionering niet langer werkzaam zijn in het onderwijs.

Ja, een partner en gezinsleden kunnen hier gebruik van maken, ook als zij niet in het onderwijs werkzaam zijn.

Ja, ook buitenshuis studerende eigen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen tot 30 jaar mag je meeverzekeren.

  • VGZ Werkt: 3678
  • Je kunt gebruikmaken van dit collectief door via het formulier te bevestigen dat je werkzaam bent in het onderwijs. Daarna word je direct naar de collectiviteitspagina geleid.

Evenals bij andere collectieven is de collectiviteitskorting teruggegaan van 10% naar maximaal 5%. De afbouw van de korting is alleen van toepassing op de basisverzekering, de afbouw geldt dus niet voor de aanvullende verzekeringen.

De meeste zorgverzekeringen in Nederland hebben een wachttijd van een jaar, wat betekent dat je een jaar verzekerd moet zijn voor het pakket waar orthodontie onder valt voordat je gebruik kunt maken van de vergoeding. Bij de onderwijszorgverzekeringen geldt dit ook voor Zilveren Kruis. Bij Zilveren Kruis zit de orthodontievergoeding in het aanvullende pakket.

Zoek je een goede verzekering zonder wachttijd (voor 2021) met orthodontie dan adviseren wij het VGZ pakket ‘Tand Werkt Beter’. Je ontvangt afhankelijk van je leeftijd tot € 2000,- orthodontievergoeding per jaar.

Bij een budgetpolis heb je een beperkte ziekenhuiskeuze en bij een naturapolis een ruimere ziekenhuiskeuze. Je krijgt 100% vergoed bij de gecontracteerde zorgverleners. Voor de overige zorgverleners met contract geldt eveneens een vergoeding van 100%. Voor de overige zorgverleners zonder contract geldt een vergoeding van 75 tot 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Bij de restitutiepolis heb je vrije ziekenhuiskeuze. Je kunt terecht bij alle gecontracteerde ziekenhuizen en je krijgt 100% vergoed. Voor niet-gecontracteerde zorgverleners geldt een vergoeding van 100% van het marktconform of wettelijk tarief.

De huidige zorgverzekering moet vóór 1 januari zijn opgezegd en de nieuwe verzekering moet vóór 1 februari zijn afgesloten. Je bent dan automatisch met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Zorgverzekeraars bieden een overstapservice aan. Zij zeggen jouw huidige verzekering automatisch op, als je uiterlijk 31 december een nieuwe zorgverzekering afsluit.

Iedereen die in het onderwijs werkzaam is (ook partner en gezinsleden) mag gebruikmaken van de collectieve verzekeringen via Zorgpolisonderwijs.nl.